Privacy Policy

Privacybeleid Braspa Dental Promotions

Versie 2020.9
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-09-2020.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de Braspa Dental Promotion website en de daarop ontsloten dienstverlening van Braspa Dental. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-09-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Braspa Dental respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich registreert voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw registratie te verifiëren en bij akkoord onze dienst uit te kunnen voeren. Zo kunnen wij uw bestelling correct afhandelen en u, indien u dit heeft aangevraagd, een voorraad notificatie sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Braspa Dental of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Braspa Dental.

Cookies

Op de Braspa Dental Promotions website maken wij alleen gebruik van strikt noodzakelijke cookies om de website correct te laten werken. U vindt een overzicht van deze cookies in ons cookie beleid

Gebruikte gegevens

Wanneer u zich registreert via onze website, vragen wij u om de volgende gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw registratie te kunnen verifiëren en onze dienst uit te voeren.

Uw naam Zodat wij weten wie zich wil registreren en aan wie wij toekomstige bestellingen en communicatie moeten adresseren
Uw emailadres Via dit emailadres ontvangt u de account gegevens indien wij de registratie goedkeuren en, indien aangegeven, promotionele email
Uw beroep Zodat wij de verificatie van de registratie sneller kunnen afhandelen en wij inzicht kunnen verkrijgen in bestellingen per beroepsgroep
Uw registratienummer Zodat wij de verificatie van de registratie sneller kunnen afhandelen en wij kunnen zorgen dat een registratienummer maar 1x geregistreerd wordt
Praktijk naam Zodat wij de verificatie van de registratie snel kunnen afhandelen
Praktijk adres Zodat wij de verificatie van de registratie snel kunnen afhandelen
Praktijk huisnummer Zodat wij de verificatie van de registratie snel kunnen afhandelen
Praktijk postcode Zodat wij de verificatie van de registratie snel kunnen afhandelen
Praktijk plaats Zodat wij de verificatie van de registratie snel kunnen afhandelen
Praktijk land Zodat wij de verificatie van de registratie snel kunnen afhandelen
Uw adres Zodat wij bestellingen juist kunnen afhandelen
Uw huisnummer Zodat wij bestellingen juist kunnen afhandelen
Uw postcode Zodat wij bestellingen juist kunnen afhandelen
Uw woonplaats Zodat wij bestellingen juist kunnen afhandelen
Uw land Zodat wij bestellingen juist kunnen afhandelen
Uw telefoonnummer Zodat wij contact met u kunnen opnemen als wij vragen of informatie hebben over uw bestelling
Wanneer u via de website uw emailadres invoert om een voorraad notificatie te ontvangen van een product, dan wordt alleen dit emailadres opgeslagen. Dit emailadres wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan de gevraagde voorraad notificatie. Het opgegeven emailadres wordt niet gekoppeld aan het ingelogde account en is in onze systemen niet direct herleidbaar naar een specifiek account.

Bewaartermijn gegevens

Indien u een account bij ons heeft, bewaren wij uw gegevens zolang als uw account actief is. Wanneer u uw account definitief wilt verwijderen kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Afgekeurde registraties worden binnen 90 dagen verwijderd.

Uitschrijving voor promotionele email is per direct actief, uw naam en emailadres wordt binnen 60 dagen definitief verwijderd.

Facturen worden bewaard conform de geldende wettelijke verplichtingen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Procter & Gamble (Oral-B)

Wij delen de ingevoerde gegevens met Procter & Gamble (Oral-B) om accounts bij twijfel te verifiëren en om Procter & Gamble (Oral-B) markt inzichten te geven over de bestelde producten en het aantal verkopen per praktijk en/of professional.

Sendinblue

Indien u bij registratie heeft aangegeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden van speciale acties en website aanpassingen, dan maken wij gebruik van sendinblue voor het verzenden van de e-mails. Wij gebruiken alleen uw naam en emailadres in dit systeem. Door gebruik te maken van Sendinblue krijgen wij inzicht in de effectiviteit van de verzonden email, zoals het aantal geopende berichten, het aantal kliks op links in de email en de uitschrijvingen.

Als u geen email meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit aangeven door in de ontvangen email op uitschrijven te klikken. U ontvangt dan per direct geen promotie email meer van ons. Uw naam en emailadres worden binnen 60 dagen na uitschrijving definitief verwijderd uit het Sendinblue systeem.

Pakketdienst

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van bezorgpartners voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met onze bezorgpartners delen. Deze bezorgpartners gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Braspa Dental. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U kunt uw bezwaar kenbaar maken bij Braspa Dental via onderstaande contactgegevens. Bent u niet tevreden over hoe Braspa Dental omgaat met uw privacy, dan kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Braspa Dental
Schrijnwerkersweg 15
1786 PC Den Helder
The Netherlands
T: +31 (0)223 66 88 70
E: dental@braspa.nl

Braspa Dental is een handelsnaam van Braspa Professional B.V.